Gāzes dzinēja sistēma konteinera modulī.  containerized chp lat
Klients ir siltuapgādes uzņēmums mazpilsētā.

Kurināmais  Natural gas 
Dzinēja tips  JMC 312 GS-N.L
Elektriskā jauda
526 kW
Siltuma jauda
620 kW
Darbībā no: 2009.g.jūnijaSaražotais siltums tiek padots vietējā siltumapgādes sistēmā.
Saražotā elektriskā jauda tiek padota kopējā elektriskajā tīklā caur 0,4/6,3 kV transformatoru.
Viss aprīkojums ir ievietots konteinerī un uz tā jumta. Gāzes dzinēja siltuma padeves sistēma ir integrēta esošajā katlu mājas sistēmā, kas atrodas blakus, un var darboties paralēli vai atsevišķi.