Aukštos kokybės sprendimus „Filter“ kompanijos siūlo gamybiniams procesams, kuriems reikia daug elektros ir šiluminės energijos, tiekiamos garo, karšto ir šalto vandens, terminės alyvos ar karšto oro pavidalu.

Siūlome išbaigtus šilumos ir garo gamybos sprendimus centralizuotam rajonų šildymui, taip pat ir pramonei. „Filter“ savo projektus pritaiko konkrečių klientų poreikiams.

Projektuodami šilumos ir elektros gamybos įrenginius, katilines ir vandens ruošimo įrangą, daugiausiai dėmesio skiriame efektyviam energijos taupymui, patikimumui bei rentabilumui.