Įrangą transportuojant, keliant, montuojant, paleidžiant ir naudojant, reikia griežtai laikytis gamintojo nurodymų, pateiktų atitinkamose naudojimo, montavimo ir priežiūros instrukcijose, ir atitinkamo kompetentingo asmens išduoto leidimo atlikti su įranga susijusius darbus.

Jeigu įrangos savininkas neturi reikiamų profesinių įgūdžių ir kompetencijos, tai montavimo, paleidimo ir priežiūros darbus patariame užsakyti „Filter“ serviso skyriuje. Tokiu atveju bus išvengta galimo įrangos sugadinimo.

„Filter“ siūlo tokias paslaugas:

Įrangos montavimas, paleidimas ir techninė priežiūra

Visai UAB „Filter“ pateiktai įrangai siūlome specialistų atliekamą montavimą, paleidimą ir techninę priežiūrą. Įrangos priežiūrą siūlome garantiniu laikotarpiu ir pasibaigus garantijai.

Priežiūra pagal sutartį

Paslauga atliekama reguliariai, laikantis priežiūros sutarties, be specialaus kliento prašymo.

Gedimų taisymas 24/7 režimu

UAB „Filter“ pateiktai įrangai, klientams pasirašiusiems atitinkamą sutartį, siūlome priežiūrą 24/7 režimu.

Techninė pagalba kliento personalui

„Filter“ serviso inžinieriai konsultuoja klientus telefonu, pataria dėl įrangos naudojimo bei priežiūros.

Garo sistemų techninė apžiūra, kondensato atskirtuvų (puodų) tikrinimas

Mes atliekame garo sistemų techninę apžiūrą ir kondensato atskirtuvų (puodų) darbinės būklės patikrinimą. Remdamiesi surinktais duomenimis, klientui paruošiame atskaitą apie pateiktos įrangos techninę būklę bei duodame kompetentingas rekomendacijas dėl efektyviausio darbinio režimo užtikrinimo.

Tiekiamojo vandens sistemų techninė priežiūra bei apžiūra

Laikydamiesi gamintojo instrukcijų ir nurodymų, atliekame įvairios vandens ruošimo įrangos reguliarią priežiūrą ir technines apžiūras, kurių tikslas – užtikrinti sklandų vandens ruošimo įrangos veikimą bei ilgesnę tarnavimo trukmę.

Vandens analizė ir tyrimai, techninių sprendimų ruošimas

Atliekame katilinėse ir technologinėje įrangoje naudojamo vandens analizę bei tyrimus. Mūsų solidi ilgametė patirtis bei žinios leidžia sukurti efektyviausius vandens ruošimo sprendimus ir juos įgyvendinti, atsižvelgiant į specifinius klientų poreikius ir neparuošto vandens parametrus.

Degiklių derinimas, kūryklos dujų analizė

Mes turime visapusę ilgalaikio darbo su įvairų kurą naudojančiais katilais patirtį ir žinias. Derinant katilą, išskirtinis dėmesys kreipiamas į ekonomiškiausio kuro naudojimo užtikrinimą bei į degiklio efektyviausio darbo režimo parinkimą.

Kogeneracinių jėgainių techninė priežiūra

Atliekame mūsų atstovaujamų kogeneracinių jėgainių techninę priežiūrą, klientams pasirašiusiems atitinkamą sutartį, 24/7 režimu, teikiame remonto paslaugas; tai užtikrina nepertraukiamą įrangos veikimą bei energijos generavimą.

Siurblių priežiūra

Savo klientams siūlome įvairias gamintojo nurodymus atitinkančias priežiūros paslaugas: vizualinę apžiūrą, guolių tikrinimą, reguliavimą (jeigu reikia), variklio darbinių parametrų matavimą, tarpiklių ir kitų dalių keitimą ir t. t.
Profesionalams atliekant siurblių priežiūrą, galima susidaryti siurblių darbinės būklės vaizdą, greitai pašalinti sutrikimus, greitai užsakyti ir pristatyti atsargines dalis bei išvengti nelauktų sustojimų ir prastovų. Visa tai padeda sumažinti eksploatacines išlaidas.