Gabenant, kilnojant, montuojant, paleidžiant ir naudojant įrangą, reikia griežtai laikytis atitinkamose naudojimo, montavimo ir techninės priežiūros instrukcijose pateiktų gamintojo nurodymų bei atitinkamo kompetentingo personalo duoto atskiro leidimo atlikti bet kokius su produktu susijusius veiksmus.
Jeigu įrangos savininkas neturi reikiamų profesinių įgūdžių ir kompetencijos, tai, siekiant išvengti galimo produkto sugadinimo, patariame kreiptis į „Filter“ klientų aptarnavimo padalinį ir montavimo, paleidimo ar techninės priežiūros darbus užsakyti.