12.03.2016 lõpetas Filter edukalt Kalev AS tootmise  rekonstrueeritud aurukatlamaja testperioodi.

Rekonstueerimise käigus vahetasime suurema töökindluse tagamiseks välja 13 aasta vanused veetöötlus- ja gaasiseadmed ning kaasajastasime täielikult katlamaja automaatijuhtimise ja visualiseerimise.

Uus veetöötlus varustab katlamaja sooladevaba toiteveega, millega tagatakse katelseadme pikk eluiga ja minimaalsed kaod läbipuhetelt. Samuti asendasime oma aja ära elanud katelseadme uue Clayton’i vertikaalse, maagaasil töötava, ökonomaiseriga varustatud aurugeneraatoriga SEG254-2.

Clayton’i aurugeneraatori eeliseks on kütust säästev töörežiim ja kiire  reageerimisvõime  järsult muutuvate auru tarbimiskoormuste korral. Samuti oli otsustamisel oluline seadme kerge kaal ja kompaktsed mõõtmed võrreldes sama soojusliku võimsusega 3-käigulise leegi-suitsutoru aurukatlaga.
kalev
SEG205 tehnilised andmed:

Soojuslik võimsus                                                             2 495 kW
Auru tootlikkus                                                                  3 883 kg/h @ 11 bar g
Kasutegur koormuse vahemikus 25% à 100%                92…94%
Põleti reguleerimisvahemik                                               25…100%
Generaatori transpordimass                                             3 650 kg
Vee kogus töötamisel                                                        431 l
Vee kogus väljalülitatuna                                                   708 l
Käivitusaeg külmast olekust täisvõimsusele                    ~7 min

Tööde teostamise perioodil varustasime Kalevi tootmist auruga Filter AS teisaldatava aurugeneraatori  abil.
kalev steambox