Filter AS on koostööpartneritele ja üliõpilastele koolitusi korraldanud enam kui 5 aastat. Ka 2015 a sügisel viisime koostöös Tallinna Tehnikaülikoolil soojustehnika õppetooliga läbi üliõpilaste praktilisi koolitusi meie aurulaboris.

Filter koolituskompleksis on seadmete töö tutvustamiseks välja ehitatud näidiskatlamaja ja aurulabor. Näidiskatlamajja on paigaldatud maagaasil töötav aurukatel, mis on komplekteeritud ohutuks tööks vajalike sademete ja automaatikaga.
katlamaja
Aurukatlamajas ja –laboris on võimalik demonstreerida aurukatla ja teiste aurusüsteemides kasutatavate seadmete tööd, automaatset juhtimist ja protsesside optimeerimise võimalusi. Oleme välja töötanud aurukatla ja aurusüsteemi laboratoorsed tööd, mida koolituse käigus kasutada. Selleks, et mõista paremini seadmete tööpõhimõtteid, häälestamist, kasutamist ja ressursisäästlikke lahendusi on oluline jälgida töötavad seadmeid.
TTÜ koolitus
Hindame senist koostööd Tehnikaülikooliga tulemuslikuks. Mitmed meie praegused töötajad on esmatutvuse Filter AS-iga teinud just tudengina aurulabori koolitusel osaledes ja kindlasti on osalenute hulgas palju meie praegusi ning tulevasi koostööpartnereid. Üliõpilaste praktilise koolituse abil saame anda panuse soojustehnikute erialase pädevuse arengusse. Koolitused toimusid: 12.11.2015 ja 19.11.2015