Meie teostatud koostootmisjaamad ja katlamajad on rajatud klientide erinevaid vajadusi arvestavate insenerilahendustena. Filter on ehitanud erinevate tehnoloogiatega katlamaju ja koostootmisjaamu, kus on kütusena kasutusel õli, maagaas, biogaas, biomass või tööstuslikes protsessides genereeritud gaas.

Kavandamisel on olulisel kohal jaamade keskkonnasõbralikkus- lisaks madalatele CO2 heitmetele on  olulisel kohal ka üldine keskkond ning opereerimis- ja hooldusmugavus.

Filter spetsialistide pädevus, varasemad kogemused ning erinõuetega tegevusalade: küttesüsteemide projekteerimise- ja ehituse, survesseadme- , gaasi- ja elektritööde registreeringud ja tegevusload võimaldavad peatöövõtjana võtmed- kätte projektidena koostootmisjaamade ja katlamajade rajamist.  

Meie teostada on:

  • Projektijuhtimine
  • Terviklahenduse ja tehnoloogiliste skeemide väljatöötamine
  • Seadmete ja komponentide valimine ja tarnimine
  • Elektri- ja automaatikasüsteemide tarnimine
  • Seadmete paigaldamine
  • Käikulaskmine
  • Kasutajate koolitus
  • Hooldus

Esinduslepingute omamine maailma juhtivate energeetika- ja veetöötlusseadmete valmistajatega kogu maailmast võimaldab planeerimisel ja ehitamisel kasutada uusimat tehnoloogiat ja valmistajate inseneride teadmisi. Sel moel tagame meie lahendustes parima võimaliku tehnoloogia kasutamise.