58 gaasimootoriga koostootmisjaama koguvõimsusega üle 210MWe
Gaasiturbiiniga koostootmisjaam 30MWe
4 Biomassi kütusel keevkihtkatlaga koostootmisjaama auruturbiiniga
3 Biomassi kütusel ORC tehnoloogiaga koostootmisjaama  
16 Biomassi kütusel küttekatlamaja koguvõimsusega 29MW
2 Biomassi  kütusel keevkihtkatlaga aurukatlamaja
220 Õli- ja Gaaskütusel katlamaja  koguvõimsusega üle  1100MW
310 lepingulist hoolduse klienti (Eestis 74) kellele pakume 24/7 korrashoiuteenust
350 joogiveeprojekti, kogumaht 6100m3/h
Salaspils Siltums
Kogu Ida-Euroopa suurima päikeseenergia kaugküttejaama ehitas FILTER koostöös 
Arcon-Sunmark A/S-iga. Salaspils Siltumsi 1720 päikesekollektori paneeli aastane tootlikus on 12000 MWH. Kaugküttejaamale ehitati lisaks juurde 3 MW biomassil töötav katlamaja.


Elektrivõimsus: 637 kW ja 999 kW.
Koostootmisjaamad kasutavad kütuseks loomasõnnikust toodetud biogaasi.
Toodetud elekter müüakse elektrivõrku ja soojust kasutatakse tehnoloogilise protsessi tarbeks.

Kogu seadmestik on paigutatud konteinerisse. 
Põhiseadmed on sisepõlemismootor ja generaator.

Projekti teostus: mai 2013 – oktoober 2013.
biogas chp 2

Temaalõli katlajaam  8,2 MW
ORC- tehnoloogial (Organic Rankine Cycle)
Klient on munitsipaal-soojatootmisettevõte, soojus läheb kohalikku küttevõrku
CHP Finland

Kaugkütteks rajatud koostoomisjaam, 
mille omanikuks on Jelgava peamine soojatootja.

Kütus Maagaas
Mootorite tüübid   4 x JMS 320 GS-N.LC
Elektrivõimsus 3,996 kW
Soojusvõimsus 4,500 kW
Käikuandmine Juuni 2009
a

Kütus puidutööstuse jäägid- puiduhake, puukoor
Elektrivõimsus 0,99 MW
Soojusvõimsus 7-9 MW

Aur läheb piiritusetootmisesse
Soojust antakse kohalikku küttevõrku

Projekti teostus Jaanuar 2012- Detsember 2013
CHP Estonia

Kütus puiduhake ja turvas
Soojusvõimsus 3 MW

Klient on kohalik soojatootmisettevõte ja soojus suunatakse kohalikku küttevõrku

Projekti teostus August 2011- Juuni 2012
Heat supply plant in Finland 1

Kütus Maagaas 
Mootori tüüp 4 x JMS 612 GS-N.LC
Elektrivõimsus 1,817 kW
Soojusvõimsus 1,715 kW
Elektriline efektiivsus 43,3%

Klient on messi- ja kaubanduskeskus

Projekti teostus 2006- 2007
Trigeneration Center Belarus 1

Kaugkütteks rajatud koostoomisjaam,
mille omanikuks on Liepaja peamine soojatootja.

Kütus Maagaas 
Mootori tüüp 2 x JMS 612 GS-N.LC
Elektrivõimsus 3,996 kW
Soojusvõimsus 4,400 kW
Käikuandmine Juuni 2010
chp liepaja

Veepuhastusüsteem võimsusega 10m³/h.
Töödeldud vesi läheb auruturbiini tarbeks.

Projekti teostus 2009 aasta.
 chp lit 1

Kondensaadi heitsoojuse kasutamine jahutusvee tootmiseks konteinerisse paigaldatud absorptsiooni-seadmetega 2.3 MW.

Projekti teostus: 2013 – 2014
Absorption chiller in Lithuania 1

Kütus Maagaas 
Mootori tüüp 4 x JMS 620 GS-N.I.
Elektrivõimsus 13,396 kW
Soojusvõimsus 8,948 kW
Aurutootmine 4 x 1,179 kg/h + 2 x 11,600 kg/h
Aururõhk 20 bar

Klient on tööstusettevõte

Projekti teostus Jaanuar 2012- Mai 2013
Gas Turbine CHP plant in Russia 1

Koostootmisjaam on paigaldatud konteinerisse.
Asukoht Vangazi, Läti.

Kütus Maagaas 
Mootori tüüp JMC 312 GS-N.L
Elektrivõimsus 526 kW
Soojusvõimsus 620 kW
Käikuandmine Juuni 2009
containerized chp lat

Kütus puiduhake ja biomass
Soojusvõimsus 6 MW

Klient on kohalik energiatootmisettevõte 
Lõppklient on toiduainete tootmise ettevõte

Projekti teostus Veeburar 2012- Jaanuar 2014
Boiler plant in Finland 2

Mootori tüüp 1 x JGS 416 GS-B.L/C
Elektrivõimsus 1,2 MW
Soojusvõimsus 1,2 MW

Klient on kohalik energiatootmisettevõte
Soojust kasutatakse asula kohalikus küttevõrgus 

Projekti teostus Jaanuar 2012- Jaanuar 2013
biogas chap plant estonia

Elektrivõimsus 836 kW
Soojusvõimsus 1,050 kW

Klient on energiatootmisettevõte
Kütus: prügilagaas

Projekti teostus Jaanuar - Mai 2001
Prügilagaasil Koostootmisjaam Eestis 1

Tarnemaht
Seadmed ja paigaldus (pumbad, ventiilid ect) 
Protsessi elektrisüsteem ja automaatika 
Projektihaldus
Käivitamine
Kasutajakoolitus
Project execution: 2009
Water Treatment Station in Estonia 1

Elektivõimsus     2MW
Soojusvõimsus   8 MW
Kütus: puiduhake

Projekti teostus Jaanuar 2012 - Detsember 2014
Biokütusel koostootmisjaam Eestis small