Дружествата Филтър предлагат висококачествени решения в сферата на дейности, свързани с производствените процеси, изискващи висока консумация на електрическа и топлинна енергия под формата на пара, топла и студена вода, топлопренасящо масло или горещ въздух.

Ние предлагаме решения до ключ за производство на топлина и пара за нуждите на топлофикационните дружества и индустрията. Решенията, предлагани от ФИЛТЪР са съобразен с индивидуалните изисквания на всеки клиент.

Основна цел на топлинните и електрически съоръжения, котелните и водопречистващите решения е висока енергоефективност, надеждност и ефективност на разходите.