Фирма Филтър е основана през 1992 г. в Естония и оттогава се е разрастнала до компания с дъщерни дружества в Латвия, Литва и България.

Филтър учредява дружества в Латвия и Литва през 1994, в България – през 2008. В момента ФИЛТЪР разполага с общо 8 офиса в 5 държави. Има общо 230 души, работещи в групата.

Социалната отговорност е определяща в ценностите на дружествата ФИЛТЪР.

Фирмената етика на ФИЛТЪР регламентира политиката по отношение на финансовите злоупотреби и превенцията на незаконни плащания, Международното търговско право, законът за конкуренцията, правото на интелектуална собственост и контрол над конфликтите на интереси.

Предлагането на висококачествени продукти и услуги е важно за осигуряване на удовлетвореността на клиентите. ФИЛТЪР има внедрена система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2008 (ISO14001 и OHSAS 18001).

Екологичната и трудова безопасност е приоритет в нашите ежедневни дейности. Ние сме ангажирани с опазване на околната среда и насърчаване на екологично чисти решения. ФИЛТЪР осигурява подходящо обучение и тренинги на персонала за екологична и трудова безопасност, за да гарантира отговорно поведение.

Стабилността е наш приоритет в партньорството с нашите клиенти, доставчици и служители.